Zaisťovanie skrutkových spojov


IA 101 – Nízko pevnostné zaistenie

Nižšia pevnosť. Určený pre menšie rozmery skrutiek a matíc, ktoré je možné ľahko demontovať. Je vhodný pre spoje, ktoré sa často rozoberajú.

Doporučené pre M12 - M36

IA 103 – Stredne pevnostné zaistenie

Stredná pevnosť, rýchle vytvrdenie. Manipulačná pevnosť do niekoľkých minút, univerzálny produkt pre všeobecné použitie vo výrobe a opravárenstve pri zaisťovaní skrutkových spojov.

Doporučené pre M5 - M12

IA 105 – Vysoko pevnostné zaistenie

Vysoká pevnosť zaistenia pre skrutkové spoje na strojných zariadeniach, ktoré sa za normálnych okolností nemusia rozoberať. Vytvára obtiažne rozoberateľné spoje.

Doporučené pre M5 - M36.

IA 107 - Penetračné zaisťovanie

Nízka viskozita s kapilárnymi vlastnosťami pre impregnáciu a utesnenie poréznych odliatkov, zvarov a mikrotrhlín. Zaisťovanie a utesňovanie skrutkových a valcových spojov už zmontovaných s vysokou pevnosťou.

Doporučené pre < M5