STK protišmyková podlaha


Spoločnosť:
Oprava automobilov, príslušenstvo, STK

Zariadenie:
V dôsledku poveternostných vplyvov (dážď, sneh,...) vzniká problém s výjazdom motorových vozidiel z brzdovej stolice (mokré nájazdové a manipulačné plochy v priestore okolo brzdových stolíc a kontrolných jám)

Detaily opravy:

Po stanovení a vymeraní plochy sa nalepia vymedzovacie pásky a aplikuje sa materiál Belzona 1321 s granogripom Belzona 9211. Vymedzovacie pásky sa odlepia, systém sa nechá vytvrdnúť. Dá sa zvoliť veľkosť zŕn a farba (červená, žltá, šedá).
Tento systém je overený bezpečnostný povrch, ktorý je trvanlivý, permanentne spojený s podlahou, je odolný nielen vode, ľadu, ale aj kyselinám, zásadám, uhľovodíkom a rozličným ďalším olejom,...

NEODLEPUJE SA !!!

STK protišmyková podlaha 1   STK protišmyková podlaha

STK protišmyková podlaha 3