SLOVCEM spol. s r.o.
SLOVCEM spol. s r.o.
Duklianskych hrdinov 651, 901 01 Malacky
034/7722 917, 034/7725 510
slovcem@slovcem.sk www.slovcem.sk

Séria 6000


window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-141677194-1'); Zinkom obohatený epoxidový systém na účinnú ochranu konštrukcií proti korózii NÁVOD NA POUŽITIE KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV - TVRDIDLO, ZÁKLAD
s DPH