SLOVCEM spol. s r.o.
SLOVCEM spol. s r.o.
Duklianskych hrdinov 651, 901 01 Malacky
034/7722 917, 034/7725 510
slovcem@slovcem.sk www.slovcem.sk

Séria 4000


window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-141677194-1'); Dlhodobá regenerácia a ochrana betónu   Betón, ktorý je vystavený pôsobeniu abrázie, vibrácií, nárazov a chemikálií, sa kvôli svojmu pórovitému charakteru a slabým elektronickým silám, ktoré držia jednotlivé kryštáliky betónu spolu, poškodzuje. Belzona ® 4111 (Magma-...
s DPH
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-141677194-1'); Vysokoúčinný nepórovitý materiál na obnovu povrchu betónu   Každý betón, vystavený pôsobeniu abrázie, nárazov, vibrácií, atmosférických podmienok a chemikálií, sa následkom svojho pórovitého charakteru poškodí. Belzona ® 4131 (Magma Screed) je dvojzložkový systém bsa...
s DPH
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-141677194-1'); Odľahčený opravárenský systém pre renovácie zvislých a stropných povrchov Každý betón sa kazí kvôli svojmu pórovitému charakteru a slabým elektronickým silám, ktoré držia jednotlivé betónové kryštály spolu. Keďže tieto sa ľahko lámu, betón je vystavený pôsobeniam abrázie...
s DPH
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-141677194-1'); Systém na ochranu betónu určený pre povrchy vystavené pôsobeniu chemikálií Tento systém na ochranu betónu je ideálny pre povrchy vystavené chemickému pôsobeniu a abrázii. Ponúka výbornú odolnosť voči širokému rozsahu chemikálií. Belzona® 4151 (Magma-Quartz Resins) je d...
s DPH
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-141677194-1'); Systém na ochranu betónu určený pre povrchy vystavené pôsobeniu chemikálií Tento systém na ochranu betónu je ideálny pre povrchy vystavené chemickému pôsobeniu a abrázii. Ponúka výbornú odolnosť voči širokému rozsahu chemikálií. Belzona® 4151 (Magma-Quartz Resins) je d...
s DPH
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-141677194-1'); Na opravu betónu vystaveného vysokým teplotám alebo  kyselinám Odolnosť voči anorganickým kyselinám Betón najmä vďaka svojej alkalickej povahe je obzvlášť citlivý na pôsobenie anorganických kyselín. Vždy, keď vznikne mechanické alebo kyselinou vytvorené poškodenie, je ...
s DPH
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-141677194-1'); Návod na použitie
s DPH
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-141677194-1'); Náterová látka vysoko odolná proti chemikáliám Ochrana konštrukčných prvkov a zariadení v špeciálnych prevádzkach, ktoré sú vystavené pôsobeniu chemikálií bola dlhú dobu veľkým problémom. Viac ako 40 rokov priemysel očakával od výskumníkov Belzony produkt, ktorý by skuto...
s DPH
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-141677194-1'); Návod na použitie Karta bezpečnostných údajov - TVRDIDLO   ZÁKLAD
s DPH
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-141677194-1'); Ochrana proti anorganickým kyselinám pri vyšších teplotách   Anorganické kyseliny patria medzi najzávažnejšie činidlá korózie v priemysle. Či už je to bezprostredný styk, ich rozliatie, úniky počas manipulácie alebo počas procesu spracovania, vždy väčšina kovových a ...
s DPH
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-141677194-1'); Bezpečnostný povrchový pevný nekĺzavý systém Kĺzanie, či už na pracovisku, doma alebo na verejných priestranstvách, je pravdepodobne najčastejšou príčinou zranení, ktoré vedú k stratám v produktivite, súdnym sporom a , čo je najhoršie, k smrteľným úrazom. Zabezpečenie bezpeč...
s DPH
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-141677194-1'); Aktivačný materiál na zabezpečenie priľnavosti k betónu NÁVOD NA POUŽITIE KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV - TVRDIDLO, ZÁKLAD
s DPH
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-141677194-1'); Aktivačný materiál na zabezpečenie priľnavosti k betónu NÁVOD NA POUŽITIE KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV - TVRDIDLO, ZÁKLAD
s DPH
s DPH
s DPH