Rekonštrukcia kondenzátorov


Spoločnosť:
Atómová elektráreň

Zariadenie:
Hlavné kondenzátory (4 x) turbín atómovej elektrárne (počet rúrok 36.784 kusov/kondenzátor)

Detaily opravy:
Zákazník uskutočnil rekonštrukciu hlavných kondenzátorov turbín, kde okrem iného potreboval ochrániť rúrky do hĺbky 15 cm, rúrkovnice (čelá) a veľké komory proti korózii. Tieto ochranné nátery boli uskutočnené produktmi Belzona 5811Belzona 1341.Oprava uskutočnená v rokoch 2007 a 2008.