ReferencieNOVINKA: Progresívne renovácie čerpadiel zvyšujúce ich výkonové parametre

  
    Farmaceutická výroba
    Oprava praskliny kompresora
    Erozívne - korozívne poškodenie chladiča čpavku
    Ochrana nádrže proti korózii
    Hutnícka výroba
    Oprava hriadeľa navíjacieho bubna
    Oprava poškodených rúriek a rúrkovnice kondenzátora
    Poškodenie uloženia ložiska
    Poškodenie vertikálneho uloženia ložiska
    Poškodenie vnútorného povrchu čerpadla Q600
    Abrazívne poškodenie vnútorných plôch turniketu
    Abrazívne poškodenie separátora
    Lokálne chemické poškodenie pogumovania katexového filtra
    Chemická výroba
    Ochrana neutralizačnej veže
    Vodokružná výveva
    Oprava čerpadla Q450
    Petrochemická výroba
    Ochrana vstupných hrdiel
    Oprava netesností zvarov na kolóne
    Oprava poškodených deliacich priečok
    Rôzne
    Oprava nadschodišťového svetlíka
    Oprava svetlíkov - zatekanie svetlíkov výrobnej haly
    Aplikácia protišmykového systému
    Oprava zatekajúcej strechy
    Oprava pretekajúceho odtoku
    Vodné hospodárstvo
    Oprava klapkového uzáveru
    Oprava kužeľového uzáveru
    Kavitačné poškodenie Francisovej turbíny
    Kavitačné poškodenie lopatiek lodnej skrutky
    Výroba cukru
    Oprava vákuového čerpadla
    Oprava hnacieho valca dopravníka
    Výroba papiera a buničiny
    Poškodené čerpadlo
    Erozívne poškodenie statora, rotora a čela čerpadla
    Výroba plastov
    Oprava hriadeľa na formu
    Výroba stavebných materiálov                                                                                    
    Oprava betónovej nádrže
    Oprava lopatiek vrtule chladiacej veže
    Oprava poškodených čapov mlyna
    Oprava uloženia na prevodovke
    Poškodená časť mlecieho valca 
    Oprava valcovej časti cementového mlyna
    Potrubie horáku 
    Osadenie čela mlyna
    Poškodenie púzdier drapáka
    Oprava lopatiek vrtule chladiacej veže
    Poškodenie betónu pod dosadacou pätkou rezacieho stroja
    Oprava automobilov, príslušenstvo, STK
   
Oprava bloku motora
    Oprava praskliny bloku motora 1
    Oprava praskliny bloku motora 2
    Oprava bloku motora JCB
    Oprava praskliny bloku motora na veteráne Citroen
    Oprava hriadeľa nápravy návesu Kögel
    STK - protišmyková podlaha  
    Válec testera bŕzd
    Elektrárne
   
Atómové elektrárne - rekonštrukcia kondenzátorov
    Oprava izolantov
    Oprava transformátorov