Referencie podľa zariadení


   Nádrže, tanky, kolóny
   Ochrana neutralizačnej veže
   Ochrana nádrže proti korózii
   Oprava betónovej nádrže 
   Ochrana vstupných hrdiel
   Oprava netesností zvarov na kolóne
   Lokálne chemické poškodenie pogumovania katexového filtra
   Abrazívne poškodenie separátora
   Čerpadlá, kompresory, turbíny 

   Progresívne renovácie čerpadiel zvyšujúce ich výkonové parametre  

   Poškodené čerpadlo
   Oprava vákuového čerpadla
   Erozívne poškodenie statora, rotora a čela čerpadla
   Oprava čerpadla Q450
   Poškodenie vnútorného povrchu čerpadla Q600
   Vodokružná výveva
   Oprava praskliny kompresora
   Kavitačné poškodenie Francisovej turbíny
   Oprava deliacej roviny parnej turbíny
   Výmenníky, chladiče, kondenzátory, chladiace veže, potrubia
   Atómové elektrárne - rekonštrukcia kondenzátorov
   Oprava poškodených rúriek a rúrkovnice kondenzátora
   Oprava lopatiek vrtule chladiacej veže
   Erozívne - korozívne poškodenie chladiča čpavku
   Oprava poškodených deliacich priečok
   Egalizácia čočkovej príruby
   Zarovnanie príruby (ø 1 414 mm)
   Oprava vysokotlakých prírub
   Oprava príruby vysokej pece (ø 2 800 mm)
   Oprava armatúr, uzáverov
   Oprava klapkového uzáveru
   Oprava kužeľového uzáveru
   Kavitačné poškodenie lopatiek lodnej skrutky
   Opravy prevodoviek, mlynov, mechanických častí
   Oprava uloženia na prevodovke
   Poškodenie uloženia ložiska
   Poškodenie vertikálneho uloženia ložiska
   Oprava hriadeľa navíjacieho bubna
   Oprava hriadeľa na formu
   Oprava poškodených čapov mlyna
   Oprava valcovej časti cementového mlyna
   Osadenie čela mlyna
   Poškodená časť mlecieho valca
   Poškodenie púzdier drapáka
   Oprava hriadeľa elektromotora
   Protišmykové systémy
   Odstránenie problému s klzkou podlahou
   STK - protišmyková podlaha
   STK - válec testera bŕzd
   Oprava hnacieho valca dopravníka
   Opravy na zabránenie abrázii
   Potrubie horáku
   Abrazívne poškodenie vnútorných plôch turniketu
   Abrazívne poškodenie turniketu a uzatváracej klapky potrubia na mlynici
   Abrazívne poškodenie potrubia cementovej mlynice
   Abrazívne poškodenie mlecích kladiek mlyna karbidových zmesí
   Opravy elektrických zariadení
   Oprava transformátorov
   Opravy automobilových motorov, príslušenstva
   Oprava praskliny bloku motora Chevrolet
   Oprava praskliny bloku motora MAN
   Oprava bloku motora JCB
   Oprava praskliny bloku motora na veteráne Citroen
   Oprava bloku motora Zetor
   Oprava hriadeľa nápravy návesu Kögel
   Oprava betónov, budov
   Poškodenie betónu pod dosadacou pätkou rezacieho stroja
   Oprava svetlíkov - zatekanie svetlíkov výrobnej haly
   Oprava nadschodišťového svetlíka
   Oprava zatekajúcej strechy
   Oprava pretekajúceho odtoku
   Oprava expanzných spojov v bazénoch