Potrubie horáku


Spoločnosť:
Výroba cementu

Zariadenie:
Vplyvom pomletého uhlia vháňaného veľkou rýchlosťou do horákov Pillard dochádza k extrémnemu opotrebovaniu materiálu potrubia. Bola potreba opravy každé 3 mesiace.

Detaily opravy:
Po príprave povrchu a nanesení vrstvy Belzony 1811 sa dosiahol vysokoodolný náter proti abrázii. Životnosť potrubia bola niekoľko násobne predĺžená (oprava 1x za 2 roky).

Potrubie horáku