Poškodenie pogumovania filtra


Spoločnosť:
Hutnícka výroba

Zariadenie:
Lokálne chemické poškodenie pogumovania katexového filtra.

Detaily opravy:
Pred opravou bola plocha zdrsnená a odmastená. Poškodená plocha bola opravená nanesením materiálu Belzona 4301. Následne bola plocha ošetrená náterom materiálu Belzona 4311, ktorý má excelentné protichemické parametre.
Dátum realizácie december 2004