SLOVCEM spol. s r.o.
SLOVCEM spol. s r.o.
Duklianskych hrdinov 651, 901 01 Malacky
034/7722 917, 034/7725 510
slovcem@slovcem.sk www.slovcem.sk

Poškodenie čerpadla Q600


Spoločnosť:
Hutnícka výroba

Zariadenie:
Poškodenie vnútorného povrchu čerpadla Q600

Detaily opravy:
Pred opravou bol povrch zdrsnený otryskaním. Oprava poškodených častí a plôch bola vykonaná materiálom Belzona 1311. Ošetrenie čerpadla náterom Belzona 1341 za účelom zvýšenia prietokových parametrov a zníženia spotreby elektrickej energie.
Dátum realizácie júl - august 2007