Poškodenie čerpadla Q600


Spoločnosť:
Hutnícka výroba

Zariadenie:
Poškodenie vnútorného povrchu čerpadla Q600

Detaily opravy:
Pred opravou bol povrch zdrsnený otryskaním. Oprava poškodených častí a plôch bola vykonaná materiálom Belzona 1311. Ošetrenie čerpadla náterom Belzona 1341 za účelom zvýšenia prietokových parametrov a zníženia spotreby elektrickej energie.
Dátum realizácie júl - august 2007