Poškodená časť mlecieho valca


Spoločnosť:
Výroba cementu

Zariadenie:
Na mlecom valci v kuželovej časti jadra došlo vplyvom prešmyku k poškodeniu.

Detaily opravy:
Po príprave povrchov a nanesení vrstvy Belzony zo série 1000 sa protikus natrel separátorom 9411. Otlačením sa dosiahol požadovaný tvar.