Osadenie čela mlyna


Spoločnosť:
Výroba stavebných materiálov

Zariadenie:
osadenie vstupného dna (čela) na prírubu rúrového mlyna

Detaily opravy:

Oprava bola vykonaná materiálmi Belzona 1111 a 1121.
Dátum realizácie - november 2004.