Oprava valcovej časti cementového mlyna


Spoločnosť:
Výroba cementu

Zariadenie:
Poškodenie výpadovej steny a valcovej časti plášťa cementového mlyna.

Detaily opravy:
Po príprave povrchu a nanesení vrstvy Belzony 1111 sa dosiahol pôvodný požadovaný tvar.