Oprava vákuového čerpadla


Spoločnosť:
Výroba cukru

Zariadenie:
Poškodenie statora aj rotora viedlo k zníženiu výkonu čerpadla.

Detaily opravy:
Po otryskaní a vyčistení bola nanesená vrstva Belzony 1311 na nadobudnutie pôvodného tvaru a na ochranu Belzona 1321 (2 nátery).