Oprava tesniacej plochy prírub určených pre vysoké tlaky


Tesniace plochy prírub určených pre vysoké tlaky bolo potrebné opraviť s vysokou presnosťou, pretože sa tu využívajú kovové tesnenia. Demontáž/odpálenie prírub neprichádzalo do úvahy... Egalizácia bola vykonaná na mieste prenosnými obrábacími strojmi.

Príruba Šaľa a Príruba Šaľa b  

Ďalšie podobné opravy: Egalizácia príruby, Zarovnanie príruby, Oprava príruby vysokej pece