Oprava príruby vysokej pece Ø 2 800 mm


  Príruba vysokej pece     Opracovanie príruby vysokej pece

Príruba vysokej pece a protipríruba pre otočný rozdeľovač (Ø 2 800 mm) sa vplyvom spalín silne poškodili. Po ustavení mobilného obrábacieho stroja na prírubu sa indikovali presnejšie všetky poškodenia, ktoré sa vyvarili. Potom sa drážka príruby zabrúsila na požadovaný rozmer.

 

 

Ďalšie podobné opravy: Egalizácia príruby, Zarovnanie príruby, Oprava tesniacej plochy