Oprava poškodených čapov mlyna


Spoločnosť:
Chemická výroba

Zariadenie:
Poškodené čapy mlyna ALSING nedovoľovali ďalšiu prevádzku. Demontáž 70 tonového zariadenia by bola veľmi obtiažna, navarovanie a opracovanie by zabralo dlhý čas, ktorý spoločnosť z hľadiska odstavenia výroby nemohla akceptovať.

Detaily opravy:
Povrch čapu bol tak poškodený, že bolo problematické sa niekde zachytiť, napriek tomu sa ho podarilo ofrézovať, potom sa naniesol produkt Belzona 1111 , ktorý sa opracoval na požadovaný priemer.