Oprava netesností zvarov na kolóne


Spoločnosť:
Petrochemická výroba

Zariadenie:
Revízia zvarov na destilačnej kolóne objavila netesnosti. Vzhľadom na krátkosť času nebolo možné opraviť kolónu klasickým vyvarovaním.

Detaily opravy:
Zákazník prijal ponuku na opravu kolóny produktom Belzona 1321 (2 x náter), čím sa zminimalizovali prestoje a dosiahla sa plnohodnotná oprava.