Oprava kužeľového uzáveru


Spoločnosť:
Vodné hospodárstvo

Zariadenie:
Na vodnej nádrži po dlhšej dobe prevádzky prestal tesniť kužeľový uzáver JS 2000.

Detaily opravy:
Po očistení a príprave povrchu sa opravili poškodené časti materiálom Belzona 1111. Ako ochranný náter proti korózii, erózii a oteru sa použil materiál Belzona 1321 (vyhovuje aj pre styk s pitnou vodou) a na dokonalé tesnenie sa použil materiál Belzona 2211.