Oprava klapkového uzáveru


Spoločnosť:
Vodné hospodárstvo

Zariadenie:
Na vodnej nádrži po dlhšej dobe prevádzky prestal tesniť klapkový uzáver JS 800.

Detaily opravy:

Po očistení a príprave povrchu sa opravili poškodené časti materiálom Belzona 1311. Ako ochranný náter proti korózii, erózii a oteru sa použil materiál Belzona 1321 (vyhovuje aj pre styk s pitnou vodou) a na dokonalé tesnenie sa použil materiál Belzona 2211.


Oprava klapkového uzáveru 1 Oprava klapkového uzáveru 2