Oprava hriadeľa navíjacieho bubna


Spoločnosť:
Hutnícka výroba

Zariadenie:
Hriadeľ navíjacieho bubna (navíjanie plechu na studenej valcovni) bola poškodená z priemeru 220 mm na 208 mm v oblasti spojky v dĺžke cca 1m.

Detaily opravy:
Povrch hriadeľa bol osústružený, očistený, naniesol sa produkt Belzona 1111 v hrúbke 4-8 mm, ktorý sa odsústružil na priemer 217 mm. Ako vrchný náter bol nanesený produkt Belzona 1311 s presahom, ktorý sa po zatvrdnutí prebrúsil.