Oprava hriadeľa formovaním


Spoločnosť:
Výroba plastov

Zariadenie:
Hriadeľ miešadla umelých hmôt bol pod ložiskom poškodený.

Detaily opravy:
Oprava bola uskutočnená produktom Belzona 1111 na kontraformu. Oprava bola uskutočnená za jeden deň.