SLOVCEM spol. s r.o.
SLOVCEM spol. s r.o.
Duklianskych hrdinov 651, 901 01 Malacky
034/7722 917, 034/7725 510
slovcem@slovcem.sk www.slovcem.sk

Oprava hriadeľa elektromotora Siemens


Spoločnosť:
Hutnícka výroba

Zariadenie:
Poškodený hriadeľ elektromotora Siemens pod ložiskom

Detaily opravy:
Po osústružení poškodenej časti sa uskutočnila kvalitná (bez tepelného ohrevu/deformácie) a rýchla oprava (za pár hodín) pomocou materiálu Belzona 1111.

Oprava hriadeľa elektromotora Siemens 1   Oprava hriadeľa elektromotora Siemens 2