Oprava deliacej roviny parnej turbíny


Spoločnosť:
výroba chemických produktov

Zariadenie:
Užívaním parnej turbíny došlo k poškodeniu deliacej roviny.

Detaily opravy:
Po odbrúsení a vyčistení sa aplikoval materiál Belzona 1593. Oprava bola vykonaná formovaním.