Oprava betónovej nádrže


Spoločnosť:
Výroba stavebných hmôt

Zariadenie:
Pieskový kal spôsoboval veľkú abráziu a poškodenie betónovej miešacej nádrže. V dôsledku prasknutia steny nádrže došlo vytekaniu jej obsahu.

Detaily opravy:
Najprv sa opravili poškodené časti nádrže. Po aplikácii kondicionéra Belzona 4911 sa naniesla ochranná vrstva materiálu Belzona 4131 . Oprava vykonaná v roku 2001, kontrola v roku 2004 ukázala stále veľmi dobrý stav.