Ochrana proti korózii


Materiály na ochranu proti koróznym alebo korózno-erozívnym vplyvom tekutín

Na opravu čerpadiel, obežných kôl, armatúr, ventilov, odlučovačov, tepelných výmenníkov.

Belzona ® 1251/5851HA - Metal/HA - Barrier
teplom aktivované produkty nanášané pri teplote 70 - 150°C na ochranu pred koróziou

Belzona ® 1311 Ceramic R - Metal
pastovitý, tixotropný materiál, výborne odolný bimetalickej korózii, erózii a oteru

Belzona ® 1321 Ceramic S - Metal
tekutý materiál s vysokou odolnosťou voči korózii - erózii a oteru

Belzona ® 1341 Supermetalglide
tekutý materiál na ochranu proti korózii, kavitácii a erózii používaný ako vnútorný náter na ochranu čerpadiel, pričom zvyšuje ich účinnosť, vhodný na kontakt s pitnou vodou

Belzona ® 1391 High Temperature
vhodný pre systémy s tlakovou vodou do 130°C, kde vytvára skutočnú ochranu proti korózii a erózii

Belzona ® 1421 Cavitacion Resistant
náter s vysokou odolnosťou voči kavitácii

Belzona ® 1521/1522
tekutý materiál pre vysokotlakové systémy voda/para a s uhľovodíkovými zmesami, odolný voči korózii a erózii do teploty 150°C, nanášaný striekaním

Belzona ® 1591
jedinečný polymérový náter na ochranu proti korózii a erózii pri vysokom tlaku a teplote do 180°C,odolný voči širokému rozsahu vodných a uhľovodíkových zmesí