Ochrana proti abrázii


Materiály odolné voči abrázii

Na ochranu uzáverov, mlynov, bubnov, cyklónov, násypiek, obežných kôl, ohybov potrubí na účinnú ochranu proti abrazii pracovným médiom s tepelnou odolnosťou od -40°C do +150°C, v mokrom prostredí do +60°C.

Belzona ® 1811 Ceramic Carbide
vysokoodolný materiál proti abrázii nanášaný v hrúbke až 6 mm

Belzona ® 1812 Ceramic Carbide FP
materiál nanášaný v tenších vrstvách, vhodný všade tam, kde je nebezpečie tvorby nálepku, resp. zanášania a na zlepšenie prietokových vlastností