Kavitačné poškodenie


Spoločnosť:
Vodné hospodárstvo

Zariadenie:
Kavitačné poškodenie Francisovej turbiny.

Detaily opravy:
Po zdrsnení povrchu otryskaním a odmastení boli poškodené plochy natreté materiálom Belzona 1111. Po vytvrdnutí bol nanesený materiál Belzona 2141 za účelom zníženia kavitačného pôsobenia vody (pogumovanie).
Dátum realizácie september 2007