Kavitačné poškodenie lopatiek lodnej skrutky


Spoločnosť:
Vodné hospodárstvo

Zariadenie:
Kavitačné poškodenie lopatiek lodnej skrutky

Detaily opravy:
Skrutky boli ošetrené náterom materiálu Belzona 1311 a Belzona 1321.
Dátum realizácie: júl 2004