Frézovanie plôch (Plane milling)


Spoločnosť:
Tepláreň

Zariadenie:
Nový generátor vyžadoval zníženie pevne zabudovaného stojana

Detaily opravy:

Stojan generátora mal byť znížený o 3 mm na celkovej ploche 8 000 x 200 mm. Zafrézovanie stojana sa uskutočnilo na mieste, bez demontáže stojana.

Frézovanie 3 Frézovsnie plochy 2