Erozívne poškodenie statora, rotora a čela čerpadla


Spoločnosť:
Výroba papiera a buničiny

Zariadenie:
Erozívne poškodenie statora, rotora a čela čerpadla

Detaily opravy:

Jednotlivé časti čerpadla boli ošetrené náterom z materiálu Belzona 1311 a Belzona 1321.
Dátum realizácie: december 2004