Erozívne - korozívne poškodenie chladiča čpavku


Spoločnosť:
Farmaceutická výroba

Zariadenie:
Erozívne - korozívne poškodenie chladiča čpavku

Detaily opravy:

Pred opravou bol povrch zdrsnený otryskaním. Poškodené plochy boli opravené nanesením materiálu Belzona 1311. Následne sa na celú plochu naniesol materiál Belzona 1391 - ochrana do teploty 130o C.
Dátum realizácie september 2003, august 2007

Erozívne - korozívne poškodenie chladiča čpavku 1   Erozívne - korozívne poškodenie chladiča čpavku 2

Erozívne - korozívne poškodenie chladiča čpavku 3