SLOVCEM spol. s r.o.
SLOVCEM spol. s r.o.
Duklianskych hrdinov 651, 901 01 Malacky
034/7722 917, 034/7725 510
slovcem@slovcem.sk www.slovcem.sk

Egalizácia prírub (Flange´s repair and egalization)


Egalizácia čočkovej príruby

Zarovnanie príruby  Ø1.414 mm

Oprava tesniacej plochy prírub určených pre vysoké tlaky

Oprava príruby vysokej pece

1414 c