Egalizácia prírub (Flange´s repair and egalization)


Egalizácia čočkovej príruby

Zarovnanie príruby  Ø1.414 mm

Oprava tesniacej plochy prírub určených pre vysoké tlaky

Oprava príruby vysokej pece

1414 c