Egalizácia čočkovej príruby


Čočkové tesnenie si vyžadovalo presné obrobenie príruby. Demontáž/odpálenie a transport by zabralo veľa času a peňazí. Pomocou prenosného zariadenia sa vykonala oprava na mieste.

Čočka 250 a  Čočka b

Ďalšie podobné opravy: Zarovnanie prírub, Oprava tesniacej plochy, Oprava príruby vysokej pece