SLOVCEM spol. s r.o.
SLOVCEM spol. s r.o.
Duklianskych hrdinov 651, 901 01 Malacky
034/7722 917, 034/7725 510
slovcem@slovcem.sk www.slovcem.sk

Belzona ® 9111 Cleaner/Degreaser 5 l

Katalógove číslo: 713   Séria 9000

s DPH

Špeciálny čistič a odmasťovač

NÁVOD NA POUŽITIE

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

 
Späť