SLOVCEM spol. s r.o.
SLOVCEM spol. s r.o.
Duklianskych hrdinov 651, 901 01 Malacky
034/7722 917, 034/7725 510
slovcem@slovcem.sk www.slovcem.sk

Belzona ® 4331 Magma CR 3 1,5 kg

Katalógove číslo: J29   Séria 4000

s DPH
Návod na použitie

Karta bezpečnostných údajov - TVRDIDLO   ZÁKLAD
 
Späť