Belzona ® 4131 Magma Screed 20 kg

Katalógove číslo: 383,378   Séria 4000

€ 461,27 s DPH
Kúpiť
Vysokoúčinný nepórovitý materiál na obnovu povrchu betónu
 
Každý betón, vystavený pôsobeniu abrázie, nárazov, vibrácií, atmosférických podmienok a chemikálií, sa následkom svojho pórovitého charakteru poškodí. Belzona ® 4131 (Magma Screed) je dvojzložkový systém bsahujúci polyméry a oligoméry s vysokou molekulovou hmotnosťou zmiešané s kameninovou zmesou.
Tento vysokoúčinný nepórovitý materiál na obnovu povrchov poskytuje výbornú ochranu proti abrázii a chemickému pôsobeniu na:
 • dlážky
 • steny
 • uličky
 • rampy
 • schodištia
 • nakladacie rampy
 • chodníky
 • oblasti uskladňovania chemikálií
 • obrábacie/výrobné plochy
Po úplnom vytvrdnutí systém poskytuje výbornú ochranu betónu proti účinkom abrázie, nárazov, vibrácií a chemikálií.
I keď je vytvorená pre opravu a obnovu povrchov poškodených betónov a kamenných stavieb, Belzona ® 4131 (Magma Screed) sa tiež naviaže na kovové substráty.

Ekonomicky výhodné použitie    

 • Pri doporučovanej hrúbke 6 mm je veľkosť pokrytia z 20 kg materiálu 1,4 m2.

Jednoduché použitie

 • Ľahká aplikácia murárskou lyžicou.                          

Bezpečné použitie

 • Žiadne výpary z rozpúšťadiel.
 • Bez nákazy potravín.
 • Spĺňa požiadavky USDA pre náhodný kontakt s potravinami.

Univerzálne použitie

 • Môže byť aplikovaný a vytvrdený pri nepriaznivých podmienkach. 
 • Tenké alebo hrubé vrstvy môžu byť aplikované podľa požiadaviek a pre perfektné ukončenie rozotreté až po okraj.
 • Dostupný v dvoch farbách, šedej a červenej.                                                                        

Trvanlivosť

 • Vodevzdorný.
 • Vysoká odolnosť voči abrázii.
 • Výborná odolnosť voči širokému spektru chemikálií.
 • Odolný voči všetkým pôsobeniam životného prostredia.
 • Vysoké hodnoty pevnosti v tlaku: pri testovaní podľa ASTM C39 je typická hodnota 527 kg/cm2 a pri testovaní podľa ASTM D695 je typická hodnota 738 kg/cm2.
 • Výborná adhézia.
 • Žiadne zmršťovanie bez ohľadu na hrúbku aplikovanej vrstvy.
 • Bezpečný, hygienický povrch môže byť čistený striekaním hadicou, parou alebo mechanickým drhnutím.

NÁVOD NA POUŽITIE

KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV - TVRDIDLO, ZÁKLAD