Abrazívne poškodenie separátora


Spoločnosť:
Hutnícka výroba

Zariadenie:
Koksárenský plyn, ktorý prichádza z batérie sa čistí a ďalej spracúvava. Vo veľkom sytiči plyn prebubláva cez chemický roztok (proces čistenia a výroba hnojiva) a potom ide do systému cez separátor, v ktorom sa odlučuje zbytková chémia zo sytiča.

Detaily opravy:

Nový plášť separátora bol ošetrený materiálmi Belzona 4341 a Belzona 1391 proti chémii, malej abrázii a teploty okolo 90oC.
Dátum realizácie jún 2007